Sajen

Trailer

Sekolah Pelita Bangsa yang suka memberikan sesajen ini menjadi misteri. Namun misteri ini terbongkar ketika Alanda berusaha untuk menghapuskan sistem bully yang dilakukan oleh murid disekolah tersebut. Alanda yang gagal kemudian melakukan bunuh diri dan berusaha untuk membalas dendam para murid yang sudah melakukan bully kepadanya. Sesajen ini konon katanya untuk para murid yang melakukan bunuh diri disekolah tersebut akibat pembullyan.